پیامهای ناظر بازار
1399/11/14
09:34
توقف نماد (حآسا۱) - اطلاعات با اهمیت گروه الف

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (حآسا۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت آسیا سیر ارس متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0