کارگزاری آبان
1401/03/07
09:32
📊#دتولید اطلاعیه 1401/03/07 *داروسازی تولید دارو* لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/03/08 برگزار نمی گردد. تاریخ ب...

📊#دتولید


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷


*داروسازی تولید دارو*


لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی


مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ برگزار نمی گردد. تاریخ بعدی مجمع متعاقبا اعلام میگردد.
انتهای خبر

0
0