بانی فام
1399/10/06
17:19
#دیدبان_خبری_بازار #وبصادر تراز وبصادر در اذر ماه 365 میلیارد تومان مثبت است و جمع تراز این 9 ماه را به عدد 2666 میلیارد تومان رساند. @banifam

#دیدبان_خبری_بازار


#وبصادر


تراز وبصادر در اذر ماه ۳۶۵ میلیارد تومان مثبت است و جمع تراز این ۹ ماه را به عدد ۲۶۶۶ میلیارد تومان رساند.@banifamانتهای خبر

0
0