سهم گلچین
1399/11/13
10:52
#وسيزد به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir جهت بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي شر...

#وسیزد


به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت شرکت س استان یزد (وسیزد۱) حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
#فاراک


به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت ماشین سازی اراک(فاراک)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
#شیران


به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران(شیران)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه بدون محدودیت نوسان قیمت بااستفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
#وسپهح


به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی حق تقدم شرکت سرمایه گذاری سپه(وسپهح)با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران#پارسیانح


به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی حق تقدم شرکت بیمه پارسیان(پارسیانح)جهت عرضه ۷۰۵ر۴۰۲ر۲۷ عدد حق تقدم استفاده نشده با محدودیت هر دستور خرید حداکثر ۰۰۰ر۱۰۰ عدد ،>آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکراست تنها کارگزار معرف > حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش می باشد و خریداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت >. همچنین کارگزارخریدار موظف به پرداخت وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده می باشد، لذا خواهشمندست کارگزاران محترم نسبت به این موضوع دقت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهرانانتهای خبر

0
0