بتاسهم
1399/08/29
12:38
#دلقما در حالی که در گزارش 6 ماهه امسال نسبت به سال قبل تحول عملیاتی قوی نداشته با کمک سود غیرعملیاتی در 6 ماهه حسابرسی شده به سود 2565 ریالی رسی...

#دلقما در حالی که در گزارش ۶ ماهه امسال نسبت به سال قبل تحول عملیاتی قوی نداشته با کمک سود غیرعملیاتی در ۶ ماهه حسابرسی شده به سود ۲۵۶۵ ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0