بورس پلنر
1399/10/29
10:21
در گروه سرمایه گذاریها #وخارزم، پس از جابجایی بیش از 98 میلیون برگ سهم به صف خرید رسید. @bourse_planner1

در گروه سرمایه گذاریها # وخارزم ، پس از جابجایی بیش از ۹۸ میلیون برگ سهم به صف خرید رسید.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0