کدال۳۶۰
1399/08/22
09:59
#سبزوا تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت سیمان لار سبزوار 🔹 زمان برگزاری: ساعت 09:00 مورخ 1399/08/2...

#سبزوا


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت سیمان لار سبزوار🔹 زمان برگزاری: ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۱۳۹۹-۰۸-۲۲ ۰۹:۵۹:۴۹ (۶۹۱۵۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0