کارگزاری آبان
1399/10/09
09:27
📈فلزات اساسي امروز معاملاتی نسبتا متعادل و نوسان قیمت را تجربه می کنند.#فولاد٬ #فملي٬ #ذوب٬ #كوير٬ #فخاس٬ #هرمز٬ #فسرب و #فرآور متعادل و با گرایشی ...

📈فلزات اساسی امروز معاملاتی نسبتا متعادل و نوسان قیمت را تجربه می کنند.#فولاد٬ #فملی٬ #ذوب٬ #کویر٬ #فخاس٬ #هرمز٬ #فسرب و #فرآور متعادل و با گرایشی منفی معامله می شوند.#فروس٬ #فولاژ ٬ #فزرین و #فنورد با افزایش تقاضا همراه اند.#زنگان٬ #کیمیا٬ #فنوال و #فافزا پر عرضه ی گروه اند.


انتهای خبر

0
0