بولتن اقتصادی
1400/01/16
14:36
سودآوری شستا در ۲سال اخیر دلیلی روشن بر رونق تولید محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توییتری خود نوشت: ‏🔹در سال جهش تول...

سودآوری شستا در ۲سال اخیر دلیلی روشن بر رونق تولیدمحمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توییتری خود نوشت:


🔹در سال جهش تولید،۲۳شرکت در شستا رکورد تولید تاریخ فعالیت‌شان را زدند، ۴۲شرکت از متوسط۳سال بالاتر و۳۳شرکت بالاتر از ظرفیت اسمی کارکردند.

انتهای خبر

0
0