سیگنال یاب روزانه
1399/08/18
10:37
با اینهمه صف فروش شاخص فقط ۱۶۰۰۰ واحد منفیه، خنده دار نیست!؟

با اینهمه صف فروش شاخص فقط ۱۶۰۰۰ واحد منفیه، خنده دار نیست!؟


انتهای خبر

0
0