بتاسهم
1399/10/08
17:20
رئیس جمهور در پایان جلسه سران قوا: بی اثر کردن تحریمها و شکستن آن، لایحه بودجه 1400 و واکسن کرونا سه محور گفت وگو سران سه قوه بود/ در هر سه مورد ا...

رییس جمهور در پایان جلسه سران قوا:بی اثر کردن تحریمها و شکستن آن، لایحه بودجه ۱۴۰۰ و واکسن کرونا سه محور گفت وگو سران سه قوه بود/ در هر سه مورد اتفاق نظر داشتیم و نسبت به شیوه ها هم نظراتمان نزدیک به یکدیگر است


رییس جمهور بی اثر کردن تحریمها و شکستن آن، لایحه بودجه ۱۴۰۰ و واکسن کرونا را سه محور گفت وگو سران سه قوه نام برد و تاکید کرد که در هر سه مورد اتفاق نظر داشتیم و نسبت به شیوه ها هم نظراتمان نزدیک به یکدیگر است...

انتهای خبر

0
0