پیامهای ناظر بازار
1399/11/14
11:38
توقف نماد (درهآور۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (درهآور۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت دارویی ره آورد تامین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0