نوآوران امین
1401/03/04
14:12
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (#قپیرا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ...

فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (#قپیرا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۴/۳۱✅افزایش ۳۷.۴۶ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۳۵۸.۹۳ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۰


✅رشد ۵۱.۴۱ درصدی فروش ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0