آریاسهم
1399/10/07
10:15
‍ بررسی آخرین وضعیت #خزامیا: روند نرخ‌های فروش کاملا افزایشی است و اثر افزایش نرخ‌های فروش را می‌بایست در عملیات شرکت ارزیابی کرد. از دید تکنیکی ...

بررسی آخرین وضعیت #خزامیا:روند نرخ‌های فروش کاملا افزایشی است و اثر افزایش نرخ‌های فروش را می‌بایست در عملیات شرکت ارزیابی کرد.از دید تکنیکی حمایتی که این سهم در منطقه ی ۱۲۵۰ تومان ساخته است منطقه بسیار مهمی محسوب می‌شود که بایستی تحولات سهم در این ناحیه را مد نظر قرار داد ......🔗 جزییات بیشترانتهای خبر

0
0