پایگاه خبری انتخاب
1399/08/25
09:48
واکنش جهانپور به ادعای احمدی نژاد درباره کرونا: 🔹اظهاراتی از این دست را مردم تا چند روز پیش از ترامپ می‌شنیدند 🔹 گویی نگاه‌های خودعالِم پندارانه ...

واکنش جهانپور به ادعای احمدی نژاد درباره کرونا:


🔹اظهاراتی از این دست را مردم تا چند روز پیش از ترامپ می‌شنیدند🔹 گویی نگاه‌های خودعالم پندارانه افراد کم اطلاع به هم پیوند داردجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲S۷N


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0