بورس پلنر
1399/08/12
09:49
📌#شرانل، #شبهرن و #شسپا هر سه روانکار به واسطه افزایش نرخ محصولات خود با افزایش تقاضا و رشد بیش از 2% قیمت همراه هستند. @bourse_planner1

📌#شرانل، #شبهرن و #شسپا هر سه روانکار به واسطه افزایش نرخ محصولات خود با افزایش تقاضا و رشد بیش از ۲٪ قیمت همراه هستند.@bourse_planner۱

انتهای خبر

0
0