کدال۳۶۰
1399/10/07
09:40
#ملت #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪ شرکت بیمه ملت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 از محل فروش حق بیمه 191,300 میلیون...

#ملت


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪ شرکت بیمه ملت طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از محل فروش حق بیمه ۱۹۱,۳۰۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۶۵٪ افزایش داشته داشته است.


شرکت در این ماه تراز مثبت ٪۷۸ را ثبت نموده است▪ ملت با سرمایه ثبت شده ۲,۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل فروش حق بیمه ۲,۲۷۵,۶۱۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۳۴٪ افزایش داشته داشته است.


شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ٪۱۵۵ را ثبت نموده است۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۰۹:۴۰:۲۹ (۷۰۵۹۴۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0