بورس۲۴
1401/04/02
17:43
«ولصنم» در ۶ ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت لیزینگ صنعت و معدن در عملکرد ۶ ماهه ۹۵ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد. درآمد محقق شده در خرداد ماه حدود ۳۳ میلیارد تومان بود.

«ولصنم» در 6 ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت لیزینگ صنعت و معدن در عملکرد ۶ ماهه ۹۵ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد. درآمد محقق شده در خرداد ماه حدود ۳۳ میلیارد تومان بود.


ولصنمولصنم
انتهای خبر

0
0