کدال۳۶۰
1401/03/01
00:02
رشد شاخص تا کجا؟ پذیرای افرادی که تحمل شنیدن افت و رشد بازار را دارند هستیم واقعیت تلخ و شیرین هست شاخص دومیلیون و ۱۰۰ گفتیم اصلاح داره فحش شنید...

رشد شاخص تا کجا؟


پذیرای افرادی که تحمل شنیدن افت و رشد بازار را دارند هستیم


واقعیت تلخ و شیرین هست


شاخص دومیلیون و ۱۰۰ گفتیم اصلاح داره


فحش شنیدیم وسریع مطالب را برداشتیم ولی در کانال خصوصی همه را گفتیم کلا سیو سود.


هیچ کانالی جرئت نداره الان بگه شاخص رشد خواهد کرد.شاخص به این دلایل:


رشد یکسره تا #سه_۳_میلیون واحد خواهد داشت


فقط یک کمی در این مسیرها توقف کوتاه خواهد داشت و بعد حرکت و صعود.
سودی که این کانال داد عبارت از :


در اوج ۲.۱۰۰ اطمینان داشتند خالی کردند


در ۱.۸۰۰ یک ورود دادم و دو روز بعد باز خالی کردیم


وچهارشنبه ورود دادم و بدون نوسان تا ۲.۱۰۰ یک کوتاه نوسان بگیریم و بعد ورود.


حالا حساب کنید ۱۰۰میلیون اعضا در عرض ۲۵ روز به ۶۰۰ میلیون تبدیل شد


البته مطالب را در کانال زیر هم قرار دادیم و متاسفانه افراد جنبه نداشتند و باز فحش شنیدیم


اما دیگر اعتنایی نخواهم کرد و واقعیتها را در کانال قرار خواهم داد


این کانال بروز هست نه تماشاگر هر کس تماشگر باشد سود الکی خواهد برد.


ما اجازه نمی دهیم حقوقی و حقیقی نوسان بگیره ما از اینا نوسان می گیریملینک ورود به کانال


https://t.me/+ZYlx۲BJXJdtmOWI۰


https://t.me/+ZYlx۲BJXJdtmOWI۰


https://t.me/+ZYlx۲BJXJdtmOWI۰انتهای خبر

0
0