همفکران
1401/05/30
11:05
#کدال #شفاف_سازی #شکام 📌تغییر قیمت محصولات کاهش قیمت 27 درصدی محصول استامینوفن طبق نامه شماره 665/45710 مورخ 1401/05/26 سازمان غذا و دارو . محص...

#کدال


#شفاف_سازی


#شکام📌تغییر قیمت محصولاتکاهش قیمت ۲۷ درصدی محصول استامینوفن طبق نامه شماره ۶۶۵/۴۵۷۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ سازمان غذا و دارو . محصول استامینوفن حدود ۹ درصد فروش شرکت می باشد.کاهش قیمت ۲۸ درصدی محصول آسپرین طبق نامه شماره ۶۶۵/۴۵۷۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ سازمان غذا و دارو . محصول آسپرین حدود ۰/۰۹ درصد فروش شرکت می باشد.افزایش قیمت ۱۱۵ درصدی محصول مترونیدازول طبق نامه شماره ۶۶۵/۴۵۷۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ سازمان غذا و دارو . محصول مترونیدازول حدود ۱.۴ درصد فروش شرکت می یاشد.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0