کدال۳۶۰
1401/03/01
13:00
#شجم مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید 1401-03-01 13:00:05 (885325) ➖➖➖➖⬇️⬇️...

#شجم


مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۳:۰۰:۰۵ (۸۸۵۳۲۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0