بورس۲۴
1399/09/23
09:05
انتقال سهام «حفارس» به کد بازار گردان

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس از انتقال ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم ( ورقه بهادار) به صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا جهت امر بازارگردانی خبر داد.


انتهای خبر

0
0