کدال۳۶۰
1399/10/05
22:49
#سخوز #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت سیمان خوزستان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 756,140 میلیون ریال ا...

#سخوز


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت سیمان خوزستان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۷۵۶,۱۴۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۴٪ افزایش داشته است.▪️«سخوز» با سرمایه ثبت شده ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۵,۶۴۱,۸۳۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۵ ۲۲:۴۹:۵۰ (۷۰۵۹۵۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0