نوآوران امین
1399/08/29
18:32
داروسازی ابوریحان(#دابور) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 57 درصدی درآمدهای عملیاتی ...

داروسازی ابوریحان(#دابور)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۵۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۹۸۹,۷۶۳ میلیون ریال به مبلغ ۳,۱۳۲,۳۰۱ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۷۳ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۹۵۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0