بولتن اقتصادی
1399/09/18
18:06
روحانی: برای تهیه واکسن مطمئن تلاش می‎کنیم رئیس‎جمهور: ▫️ مقدمات و مسیر ساخت واکسن ایرانی کرونا با اتکا به توانایی دانشمندان و مراکز تخصصی فراهم ش...

روحانی: برای تهیه واکسن مطمین تلاش میکنیمرییسجمهور:


▫️ مقدمات و مسیر ساخت واکسن ایرانی کرونا با اتکا به توانایی دانشمندان و مراکز تخصصی فراهم شده و خرید آن از خارج از کشور نیز در دستور کار است. مانعتراشی دولت آمریکا به عنوان یک اقدام ننگین خاطر جهانیان خواهد ماند.


▫️ برخی شهرها در وضعیت نارنجی شکننده و لب مرز هستند. مردم مراقبت کنند تا مجددا ناگزیر به وضع محدودیت های شدید نشویم.

انتهای خبر

0
0