بورس۲۴
1401/03/08
17:15
بررسی روند فروش در «خاهن»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در مدت ۲ ماهه نخست ۱۴۰۱ حدود ۲۴۰ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

بررسی روند فروش در «خاهن»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در مدت ۲ ماهه نخست ۱۴۰۱ حدود ۲۴۰ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فروش خاهن در اردیبهشت ۱۵۶ میلیارد تومان بود.خاهنخاهن
انتهای خبر

0
0