بانی فام
1400/01/08
08:45
محتوای سند همکاری جامع ایران و چین چیست؟ سند برنامه همکاری جامع ایران و‌ چین یک نقشه راه برای همکاری های جامع دو کشور است و حاوی هیچ قراردادی نیست...

محتوای سند همکاری جامع ایران و چین چیست؟سند برنامه همکاری جامع ایران و چین یک نقشه راه برای همکاری های جامع دو کشور است و حاوی هیچ قراردادی نیست.


در بعد سیاسی، طرفین ضمن ارتقای همکاری‌های نزدیک خود در موضوعات مورد نظر و در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش می‌دهند و طرفین همکاری در عرصه‌های مختلف دفاعی را تقویت خواهند کرد.✅در بعد اقتصادی، همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی مورد تاکید بوده و بر مشارکت موثر ایران در ابتکار کمربند-راه طرف چینی تاکید شده است. همکاری در زمینه‌های زیرساختی، ارتباطی، مخابراتی، علمی-فناوری، آموزشی و سلامت بخش دیگری از این سند است.🔹در بعد فرهنگی نیز بر افزایش شناخت متقابل از طریق ارتقاء ظرفیت گردشگری، رسانه‌ای، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های دوستی و همکاری دانشگاهی تاکید شده است.▪️همکاری ایران و چین حاوی چه مفادی نیست؟


🔸در هیچ کجای سند رقم و عدد خاصی در خصوص سرمایهگذاری و یا منابع مالی ذکر نشده و واگذاری هیچ منطقه یا هیچ انحصار متقابل و یا یکجانبهای مطرح نیست. مدیریت و اداره هیچ منطقهای نیز واگذار نشده است

انتهای خبر

0
0