پارسیس تحلیل
1399/12/06
09:39
#هیچ 🌟 ارزش بازار صنعت بانک داری با افت 18 میلیارد دلاری از سقف تاریخی خود و بعد از 10 سال به کمتر از سال1389 رسید. یک دهه و تقریبا" هیچ 🔘 نکته ...

#هیچ🌟 ارزش بازار صنعت بانک داری با افت ۱۸ میلیارد دلاری از سقف تاریخی خود و بعد از ۱۰ سال به کمتر از سال۱۳۸۹ رسید. یک دهه و تقریبا" هیچ🔘 نکته جالب توجه اینکه سرمایه اسمی این صنعت طی این یک دهه ، از ۱۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است (افزایش سرمایه ها)کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0