نوآوران امین
1399/08/12
21:56
صنایع بسته بندی ایران(#فبیرا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 33 درصدی درآمدهای عملی...

صنایع بسته بندی ایران(#فبیرا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۳۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۷۴,۹۹۴ میلیون ریال به مبلغ ۴۵۰,۷۲۹ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۱۱۵ درصدی زیان خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۲۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0