بتاسهم
1399/08/19
20:12
#ثعمرا واگذاری 6قطعه از اراضی ویک واحد آپارتمان شرکت پاداد ( سهامی خاص )

#ثعمرا واگذاری ۶قطعه از اراضی ویک واحد آپارتمان شرکت پاداد ( سهامی خاص )انتهای خبر

0
0