کدال۳۶۰
1399/12/04
12:31
#گکوثر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/11/30 ▪️ شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 معادل...

#گکوثر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰▪️ شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ معادل ۴۵,۱۴۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۰٪ افزایش داشته است.▪️«گکوثر» با سرمایه ثبت شده ۳,۸۲۹,۳۲۷ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۳۲,۳۳۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱٪ افت داشته است.۱۳۹۹-۱۲-۰۴ ۱۲:۳۱:۴۷ (۷۲۴۴۴۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0