بتاسهم
1401/03/22
08:22
#گنگین به استحضار می‌رساند این شرکت در راستای اصلاح ساختار سرمایه گذاری و برنامه‌های استراتژی تعیین شده و تصمیم‌ هیات مدیره مورخ 1401/03/21 اقدام ب...

#گنگین به استحضار می‌رساند این شرکت در راستای اصلاح ساختار سرمایه گذاری و برنامه‌های استراتژی تعیین شده و تصمیم هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ اقدام به واگذاری پروژه‌های ساختمانی در دست اجرای هلدینگ به شرکت فرعی توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا (شرکت ۱۰۰درصدی) ب


در این راستا با توجه به اینکه این واگذاری به دلیل اصلاح ساختار هلدینگ نگین و بر اساس بهای تمام شده است، لذا فاقد آثار سود و زیانی در شرکت اصلی و گروه می‌باشد.انتهای خبر

0
0