بورس امروز
1399/08/11
21:53
📣نشست نایب رئیس مجلس با مدیران بازار سرمایه و دادستان تهران 💢عملکرد حقوقی‌های بورس در اجرای مصوبه‌های شورای عالی بورس هر دو هفته یکبار بررسی می‌ش...

📣نشست نایب رییس مجلس با مدیران بازار سرمایه و دادستان تهران💢عملکرد حقوقی‌های بورس در اجرای مصوبه‌های شورای عالی بورس هر دو هفته یکبار بررسی می‌شود📌📌📌سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در تشریح نشست مشترک با سازمان بورس و دادستانی تهران:🔸در این نشست مقرر شد، سازمان بورس اطلاعات موردنیاز دادستانی درباره شفافیت عملکرد فعالان حقوقی بازار را تهیه کند و به دادستانی ارایه دهد.🔹از آنجا که کشف بعضی از جرایم و تخلفات سازمان بورس به اطلاعاتی نیاز دارد که نمی‌تواند مستقیم تهیه کند و به همکاری دادستانی نیاز دارد، مقرر شد دادستانی برای تهیه این اطلاعات همکاری لازم را داشته باشد.🔸براساس تصمیم‌های این نشست مقرر شد رابطی میان دادستانی و سازمان بورس ایجاد شود تا با یکدیگر در ارتباط باشند.🔹وضعی عملکرد حقوقی‌های بورس در اجرای مصوبه‌های شورای عالی بورس و اقدام‌های سازمان بورس و دادستانی هر دو هفته یک بار با برگزاری نشست‌هایی بررسی می‌شود.🆔

انتهای خبر

0
0