گنگ خواب دیده
1399/08/11
10:10
ولی واقعا اینبار بورس ایران باید تاثیرش رو بزاره تو انتخابات امریکا، با این همه منفی که ما خوردیم بایدن گُه میخوره از صندوق درنیاد.

ولی واقعا اینبار بورس ایران باید تاثیرش رو بزاره تو انتخابات امریکا، با این همه منفی که ما خوردیم بایدن گه میخوره از صندوق درنیاد.


انتهای خبر

0
0