کدال۳۶۰
1401/02/31
16:25
#قنقش صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت قند نقش جهان ▪️ شرکت قند نقش جهان در دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 به ...

#قنقش


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت قند نقش جهان
▪️ شرکت قند نقش جهان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۷۹۱ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹٪ کاهش زیان داشته است.▪️ «قنقش» با سرمایه ثبت شده ۱۳۹,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰۹,۹۹۶ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۱۶:۲۵:۰۲ (۸۸۴۶۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0