کانال عرضه اولیه
1399/08/24
12:49
♦️👈 مدیران بازار سرمایه راهکار می خواهند ولی عملیاتی نمی کنند.... 🔴🔵⚫️👈 تا برگشت ثبات به بازار سرمایه در جهت حمایت از بازار سرمایه و سهامداران عدا...

♦️👈 مدیران بازار سرمایه راهکار می خواهند ولی عملیاتی نمی کنند....🔴🔵⚫️👈 تا برگشت ثبات به بازار سرمایه در جهت حمایت از بازار سرمایه و سهامداران عدالت؛ عرضه سهام عدالت را متوقف کنید. (دلیلش در مطلب بالا گفته شد)

انتهای خبر

0
0