همفکران
1399/08/19
07:26
#خبرهای_موثر 📌جیک سالیوان، عضو ارشد ستاد بایدن، در ماه آگوست گفته است که بازگشت به برجام جزو اولویت های دولت بایدن در ۱۰۰ روز نخست است/انتخاب

#خبرهای_موثر📌جیک سالیوان، عضو ارشد ستاد بایدن، در ماه آگوست گفته است که بازگشت به برجام جزو اولویت های دولت بایدن در ۱۰۰ روز نخست است/انتخاب

انتهای خبر

0
0