همفکران
1399/10/07
08:03
#نبض_بازار 📌وقفه معاملاتي نمادهای #والبر و #دکیمی به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

#نبض_بازار


📌وقفه معاملاتی نمادهای #والبر و #دکیمی به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمتانتهای خبر

0
0