بورس۲۴
1401/05/03
14:04
تحقق سود ۱۷ میلیارد تومانی «برکت» در تیر ماه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه دارویی برکت گزارش فعالیت ماهانه ۴ ماهه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد.

تحقق سود 17 میلیارد تومانی «برکت» در تیر ماه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه دارویی برکت گزارش فعالیت ماهانه ۴ ماهه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در تیر ماه از معاملات خود ۱۷ میلیارد تومان سود کسب کرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۲۷۹۷ میلیارد تومان رسید و ۷۵۱ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.


برکت
انتهای خبر

0
0