بتاسهم
1401/01/24
11:26
مهم گویا سازمان بورس از شرکت های مشمول عوارض صادراتی درخواست شفاف سازی در مورد اثرگذاری این موضوع روی سود را داشته #ساربیل اولین شفاف سازی به...

مهم گویا سازمان بورس از شرکت های مشمول عوارض صادراتی درخواست شفاف سازی در مورد اثرگذاری این موضوع روی سود را داشته


#ساربیل اولین شفاف سازی


به استحضار می رساند پیرو صدور بخشنامه شماره ۶۰/۲۶۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ وزارت صنعت معدن و تجارت با موضوع اعلام نرخ عوارض صادراتی،به استحضار کلیه سهامداران محترم می رساند،اثرات وضع عوارض مذکور بر درآمد عملیاتی و سود آوری این شرکت تاثیر چندانی نخواهد داشت.انتهای خبر

0
0