کدال۳۶۰
1399/08/22
12:49
#قجام معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت فرآورده هاي غذائي و قند تربت جام - نماد: قجام 1399-08-...

#قجام


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام - نماد: قجام۱۳۹۹-۰۸-۲۲ ۱۲:۴۹:۴۹ (۶۹۱۵۲۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0