بورس۲۴
1401/02/05
18:00
«غپینو» از فروش خود گزارش داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنعتی پارس مینو در مدت ۱ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۸۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد .

«غپینو» از فروش خود گزارش داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنعتی پارس مینو در مدت ۱ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۸۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد .غپینو 1 ماهه 1401
انتهای خبر

0
0