بورس۲۴
1400/10/06
14:01
«سفانو» چقدر برای انرژی مصرفی هزینه می کند؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان فارس نو جزئیات مربوط به هزینه انرژی مصرفی را اعلام کرد.

انتهای خبر

0
0