بورس۲۴
1401/02/26
16:00
شفاف سازی «شمواد» در خصوص نحوه استمهال دیون بانکی

به گزارش کدال نگر بورس شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی اعلام نمود در خصوص نحوه استمهال دیون بانکی در راستای تعیین تکلیف معوقات بانکی این شرکت، حصه نقدی تسهیلات نزد بانک اقتصاد نوین به مبلغ ۲۳.۵۰۰ میلیون ریال پرداخت و مانده تسهیلات مقرر گردید طی سی و شش ماه پرداخت شود.

شفاف سازی «شمواد» در خصوص نحوه استمهال دیون بانکی

به گزارش کدال نگر بورس شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی اعلام نمود در خصوص نحوه استمهال دیون بانکی در راستای تعیین تکلیف معوقات بانکی این شرکت، حصه نقدی تسهیلات نزد بانک اقتصاد نوین به مبلغ ۲۳.۵۰۰ میلیون ریال پرداخت و مانده تسهیلات مقرر گردید طی سی و شش ماه پرداخت شود.


شمواد
انتهای خبر

0
0