آواتحلیل
1400/09/07
09:48
#بررسی_گزارش_کدال #بوعلی ✅ بوعلی در آبان ماه فروش حدود 2897 میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به ماه گذشته 23% رشد داشته و نسبت به میانگین در...

#بررسی_گزارش_کدال #بوعلی✅ بوعلی در آبان ماه فروش حدود ۲۸۹۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به ماه گذشته ۲۳٪ رشد داشته و نسبت به میانگین درامد ماهانه ۷ ماه ابتدایی سال، ۶۱٪ بیش تر بوده است.✅ شرکت در آبان ماه حدود ۱۶۶ هزارتن انواع محصولات مختلف فروخته که نسبت به ماه قبل خود ۱۳٪ رشد داشته است.✅ نرخ فروش "برش سبک" داخلی نسبت به ماه قبل ۱۵٪، میانگین نرخ فروش "برش سنگین" نسبت به ماه قبل ۴٪ و میانگین نرخ فروش "ریفرمیت" نسبت به ماه قبل ۵٪ رشد داشته اند.✅ فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به ۱۵۵۰۶ میلیارد تومان میرسد که ۱۶۳ درصد بالاتر از سطح فروش در مدت مشابه سال گذشته است. در این ۸ ماه ۱۰۶۴ هزارتن انواع محصولات مختلف فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تغییر چندانی نداشته است.📉آخرین قیمت سهم حدود ۷۲۰۰ تومان بوده که نسبت به یک ماه گذشته تغییر چندانی نداشته است ...انتهای خبر

0
0