تارگت بورس
1399/08/30
22:11
📊#خاهن_بروزرسانی 🔷همه چیز مهیای شکست سقف کانال نزولی و خروج ............ 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست 📆 30 آبان ماه 🆔 @Targ2Bourse

📊#خاهن_بروزرسانی🔷همه چیز مهیای شکست سقف کانال نزولی و خروج ............
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۳۰ آبان ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0