بورس آموز
1399/08/28
09:46
🔔تا این لحظه از بازار ‏🟢 تعداد صف های خرید: 151 💰 ارزش صف های خرید: 4345 میلیارد تومان 🔴 تعداد صف های فروش: 126 💰 ارزش صف های فروش: 2525 میلیار...

🔔تا این لحظه از بازار🟢 تعداد صف های خرید: ۱۵۱


💰 ارزش صف های خرید: ۴۳۴۵ میلیارد تومان🔴 تعداد صف های فروش: ۱۲۶


💰 ارزش صف های فروش: ۲۵۲۵ میلیارد تومان
✅ برترین صف خرید: #شپنا به ارزش ۷۲۹ میلیارد❌ برترین صف فروش: #وملی به ارزش ۲۱۰ میلیارد⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید

انتهای خبر

0
0