تارگت بورس
1399/10/28
17:55
#تکشا با حفظ محدوده7000 میتواند بسمت 9500 حرکت کند.....

#تکشا با حفظ محدوده۷۰۰۰ میتواند بسمت ۹۵۰۰ حرکت کند.....انتهای خبر

0
0