آواتحلیل
1399/10/04
10:20
#بررسی_گزارش_کدال #زگلدشت 📌 زگلدشت در آذر ماه رکورد فروش ماهانه خود را به مبلغ 19 میلیارد تومان به ثبت رساند. جمع فروش دوره نه ماهه 123 میلیارد ت...

#بررسی_گزارش_کدال #زگلدشت📌 زگلدشت در آذر ماه رکورد فروش ماهانه خود را به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان به ثبت رساند. جمع فروش دوره نه ماهه ۱۲۳ میلیارد تومان بوده که این عدد در دوره مشابه سال قبل ۷۶ میلیارد تومان است

انتهای خبر

0
0