بولتن اقتصادی
1399/08/21
12:37
قیمت‌گذاری لاستیک آزاد شد 🔹بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری لاستیک آزاد و به تولیدکنندگان واگذار شد.

قیمت‌گذاری لاستیک آزاد شد🔹بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری لاستیک آزاد و به تولیدکنندگان واگذار شد.

انتهای خبر

0
0